huis van het werk

maart, 2019

Agriprojecten voor hoog- en laagopgeleiden

Op 29 januari werd een convenant getekend voor de agrisector om de aansluiting van de onderwijs- en arbeidsmarkt te verbeteren: Match 2020, gericht op een goede balans op de regionale arbeidsmarkt.

Drie andere sectoren waar Match 2020 op inzet zijn zorg, leisure en maritieme techniek. Ondernemers en onderwijspartners zetten acties op touw die ervoor zorgen dat schoolverlaters en professionals hun carrière in de Kop van Noord-Holland een impuls kunnen geven. Behoefte aan hoogopgeleiden ‘In de agribusiness is een grote behoefte aan hoogopgeleiden‘, zegt Theo Meskers, wethouder Economische Zaken voor de gemeente Hollands Kroon en bestuurlijk trekker van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt, waar Match 2020 onderdeel van uitmaakt. ‘Met dit doel hebben we per sector projecten opgetuigd, waar onderwijspartners en ondernemers zich middels een convenant aan verbinden.’ Het project Groenstart, dat mede door Huis van het Werk van de grond kwam en zich richt op lager opgeleiden, valt nu ook onder Match 2020. Meskers: ‘Ook in dat deel van de sector is een schreeuwend gebrek aan mensen.’ Het verschil maken ‘We willen met dit convenant alle stakeholders duidelijk maken dat we goede dingen doen met de 2,1 miljoen euro die we van de gemeenteraden en Provinciale Staten hebben gekregen voor Match 2020‘, aldus Meskers. ‘Wij zijn in de regio echt bezig het verschil te maken.’ Als voorbeeld van innovatief regionaal ondernemerschap noemt hij zaadontwikkeling en de doorontwikkeling van windparken, getijde-energie en waterstof. ‘Dit gebied barst van de economische potentie. Maar je hebt voldoende mensen nodig om ook iets met die potentie te kunnen doen.’ Agri Traineeships Binnen de zeven Agriprojecten van Match 2020, die uitgevoerd worden door GreenPort NHN, is het mbo en hbo Agri Traineeship een nieuw instrument. Het doel is tweeledig: enerzijds het vergroten van de ontwikkelingskansen voor pas afgestudeerden, anderzijds het behoud van kennis en ervaring van studenten voor ondernemers en de regio. Momenteel wordt onderzocht of Agri Traineeships kunnen worden aangeboden in een carrousel met regionale bedrijven. «

GreenPort NHN voert de Agri-projecten uit binnen Match 2020. Projectleider Carolina Deelen nodigt deskundigen en belangstellenden van harte uit om hierover mee te denken. Dat kan via: c.deelen@greenportnhn.nl.

Leerlingen krijgen een praktijkles bij veehouder Van der Meer in Nieuwe Niedorp. Ze leren de melkrobot en het bijbehorende computerprogramma bedienen.

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image