Aca­de­mie

In oktober 2022 zijn wij gestart met de Huis van het Werk Academie. Centraal staat het concept Leven Lang Ontwikkelen waarmee werkgevers hun werknemers beter kunnen boeien, binden en behouden. 

Ons doel: Talenten behouden voor de regio Noord-Holland Noord

De spanning op de arbeidsmarkt speelt ook werkgevers in NHN parten. Jongeren wisselen sneller van baan en trekken eerder richting Groot-Amsterdam. Het doel van de Academie is om talenten juist te behouden voor de regio. Met een gericht opleidingsprogramma maken werkgevers zichzelf aantrekkelijker voor hun medewerkers en bieden ze meer kansen voor persoonlijke en professionele groei. Leven Lang Ontwikkelen is hiervoor de leidraad: een win-win voor werknemer en werkgever.

Boardroomsessie

BBL-oplei­ding Leiding­gevende (mbo-4)

In september 2023 start de Huis van het Werk Academie met de BBL-opleiding Leidinggevende. Deze jaaropleiding is voor werknemers die al leiding geven of gaan geven, waarbij de werknemer 1 dag in de week naar school gaat. Het leidt op tot een mbo-4 diploma en is volledig gesubsidieerd. We geven de opleiding in samenwerking met Bed & Business (Horizon College) en is alleen voor werknemers van bedrijven uit de kop van NH.

Startdatum 2023:

September

Oplei­ding Amplitie­deskun­dige

Wij hebben als doel om de samenwerking op de arbeidsmarkt tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven verder te verbeteren. Wij vertalen deze missie naar duurzaam werkgeverschap en mensgerichte organisatieculturen waar werknemers graag komen en willen blijven werken. Hiervoor werken wij samen met Talent College met de Opleiding amplitiedeskundige.

Startdatum:

september 2023, 8 lesdagen

SLIM-pro­gramma Per­soon­lijk Ont­wik­kel­plan

Mensen die regelmatig blijven leren hebben gemiddeld meer plezier in hun werk. Ze presteren beter, voelen zich gezonder en kijken met vertrouwen naar de toekomst en hun carrière. Daarom is LLO, Levenlang Leren en Ontwikkelen, voor heel veel werknemers een goed plan. 

Maar het roept ook meteen allerlei vragen op. Wat moet je dan precies leren? En hoe combineer je leren met je werk? Moet dat in de avonduren, wie betaalt de studiekosten?  

Met het SLIM-programma Persoonlijk Ontwikkelplan hoef je je hierover geen zorgen te maken. Het programma past bij jou, je leert tijdens je werktijden en het is helemaal gratis, omdat jouw werkgever partner is van Huis van het Werk en profiteert van de SLIM-subidie. Dat maakt het SLIM-programma ideaal voor werknemers van onze partners en relaties die willen werken aan hun ontwikkeling, hun leervermogen, loopbaan en toekomst.

Startdata 2023:
  • 19 januari (13-17 uur)
  • 14 maart (9-13 uur)
  • 8 mei (13-17 uur)
  • 12 september (9-13 uur)
  • 1 november (13-17 uur)

Elk programma bestaat uit 4 workshops die om de 2 weken plaatsvinden.

Vragen over onze oplei­dingen? 

Naam(Vereist)
Aanmelden voor de nieuwsbrief