huis van het werk

Samen werken aan de regio

Een gezamenlijke aanpak van de HR-uitdagingen binnen de regio is effectiever.

Onze uitdagingen: hoe voorkomen we leegloop van bedrijven en het vertrek van werknemers en werkgevers uit onze regio? Hoe krijgen en behouden we het juiste talent voor werkgevers? Hoe benutten we het volledige potentieel van al onze (toekomstige) werknemers? En hoe creëeren we duurzame werkgevers in Noord-Holland Noord?

Op deze en andere HR-gerelateerde vragen en uitdagingen helpt Huis van het Werk de 1.500 grote werkgevers in Noord-Holland-Noord (NHN) een antwoord te vinden en weten andere organisaties Huis van het Werk te vinden voor samenwerking. Wat is Huis van het Werk? Huis van het Werk is een zelfstandige stichting van regionale werkgevers, opgericht om de samenwerking op de arbeidsmarkt tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, de zogeheten triple helix, verder te verbeteren. Een gezamenlijke aanpak van de HR-uitdagingen binnen de regio is immers effectiever dan losse initiatieven. Verder realiseert Huis van het Werk allerlei activiteiten, HR-programma's en initiatieven om goed werkgeverschap te ondersteunen en te bevorderen.

Krachten bundelen

De organisatie is sinds 2013 actief: vijftien werkgevers uit NHN besloten toen om de krachten te bundelen in een HR-netwerk. In de beginjaren was het doel om gezamenlijk de strijd aan te gaan met werkloosheid in de regio. Inmiddels is de arbeidsmarkt volledig veranderd en voeren thema’s als duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en behoud van talent de boventoon. Zo was Huis van het Werk de afgelopen jaren nauw betrokken bij de uitvoering van het regionale subsidietraject rondom Intersectorale Mobiliteit in Noord-Holland. Ook is het aantal deelnemende bedrijven gestaag gegroeid: eind 2019 stond de teller op ruim zestig. De komende jaren zal het aantal leden verder toenemen om de samenwerking de slagkracht te geven om alle uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Organisatie

Het bestuur van Huis van het Werk bestaat uit professionals die hun sporen hebben verdiend in de Noord-Hollandse praktijk. De dagelijkse uitvoering is in handen van Renate Ooms, Manager bij Huis van het Werk en Ariënne van Stek, Office manager.

Activiteiten

Om ontmoeting, kennisuitwisseling en het delen van best practices binnen de regio te bevorderen, organiseert Huis van het Werk de volgende activiteiten:

HUIS VAN HET WERK

STRATEGISCH

Bijeenkomsten met een HR-thema toegankelijk voor alle werkgevers in de regio met sprekers als ING Global, TATA STEEL, CONO kaasmakers, Sociaal Economische Raad, Robidus, AZ voetbalclub, PWC, Universiteit Maastricht, etc.

HUIS VAN HET WERK

MEET & MATCH

Partners van Huis van het Werk gaan bij elkaar op bezoek om kennis te delen en elkaar te leren kennen. Alleen toegankelijk voor leden.

HUIS VAN HET WERK

WORKSHOP

Aansluitend op een HR-thema praktische kennis opdoen voor HR-adviseurs.

HUIS VAN HET WERK

CAMPUS

Online platform voor partner HR-professionals voor nieuws, vraag/aanbod (vacatures), tools en een kennisbank.

HUIS VAN HET WERK

PROGRAMMA

Met bijvoorbeeld subsidie van het Europees Sociaal Fonds opstarten van een ondersteuningsprogramma om als werkgever actief bezig te gaan met bijvoorbeeld Intersectorale Mobiliteit, Duurzame Inzetbaarheid, etc.

REGIONALE

COMMUNICATIE

Om de HR-thema's en de activiteiten van Huis van het Werk onder de aandacht te brengen van werkgevers in Noord-Holland Noord realiseren we de krant NHN WERKT! en andere online/offline communicatie.

In aanvulling op deze structurele activiteiten organiseert Huis van het Werk incidenteel events ter ondersteuning van de regionale HR-agenda.

Programma’s

Huis van het Werk speelt een centrale rol binnen langer lopende programma’s gericht op specifieke HR-uitdagingen binnen de regio. De afgelopen jaren lag de focus op het stimuleren van de doorstroming van personeel naar groeisectoren in NHN in het programma Meer Kans op Werk. Huis van het Werk organiseerde en faciliteerde dit traject, inclusief aanvraag en administratie van cofinanciering. De komende tijd staat duurzame inzetbaarheid centraal door het FIT-programma: langer, leuker en gezonder werken. Ook hierin heeft Huis van het Werk een spilfunctie ten aanzien van organisatie, activatie en aanvraag/administratie van cofinanciering speciaal voor werkgevers in Noord-Holland Noord.

Lidmaatschap

Alle bedrijven in NHN met tenminste 25 medewerkers in dienst kunnen lid worden van Huis van Werk. De jaarlijkse partner fee is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. «

Bouw mee aan Huis van het Werk Nieuwsgierig wat Huis van het Werk kan betekenen voor uw organisatie? Neem geheel vrijblijvend contact op met Renate Ooms, e-mail: info@huisvanhetwerk.nl of telefoon: 06 - 250 140 38. Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij een van onze bijeenkomsten. Kijk in onze agenda voor data en locaties. «

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image