huis van het werk

Samen werken aan duurzaam werkgeverschap

Een gezamenlijke aanpak van de werkgevers-uitdagingen binnen de regio is effectiever.

Huis van het Werk is de werkgevers-organisatie van en voor werkgevers in Noord-Holland Noord. De aangesloten 60 werkgevers hebben de focus op gezonde omzetten en gezonde werknemers en vinden elkaar bij de activiteiten van Huis van het Werk. Huis van het Werk is de vertegenwoordiger van werkgevers in regionaal overleg met overheid en onderwijs.

Huis van het Werk initieert regionale arbeidsmarkt-gerelateerde projecten, thematische en pragmatische bijeenkomsten en HR-programma’s omtrent Duurzame Inzetbaarheid (Huis van Werkvermogen: gezondheid, competenties, normen en waarden, werk, omgeving), Leven Lang Ontwikkelen, Skills en Talent (NHN-Skills, NHN-Match en NHN-Banenfestival). Alles om werkgevers munitie te geven voor de toekomst in verband met: - technologie: automatisering, robotisering, AI (artificial intelligence) en digitalisering - innovatie - demografie: vergrijzing, millennials, diversiteit en inclusiviteit - de economische impact door de coronacrisis. Huis van het Werk werkt samen met regionale en landelijke organisaties en inspirerende personen zoals PostNL, Sociaal-Economische Raad (SER), drs. Mariëtte Hamer, Colin van der Laan, ROC Horizon College, IKEA Group, Tata Group, PwC, ING, provincie Noord-Holland, prof. dr. Tinka van Vuuren, Robidus, dr. Ruud Gerards, STAN partners, Hogeschool Inholland, AZ Alkmaar en vele anderen. Directies, HR-managers en -adviseurs ontmoeten elkaar bij Huis van het Werk om duurzaam werkgeverschap te activeren, te ondersteunen en samen op te trekken voor een gezonde regio. Organisatie Het bestuur van Huis van het Werk bestaat uit professionals die hun sporen hebben verdiend in de Noord-Hollandse praktijk. De dagelijkse uitvoering is in handen van Renate Ooms, Manager bij Huis van het Werk en Ariënne van Stek, Office manager. Activiteiten Om ontmoeting, kennisuitwisseling en het delen van best practices binnen de regio te bevorderen, organiseert Huis van het Werk de volgende activiteiten:

HUIS VAN HET WERK

STRATEGISCH

Bijeenkomsten met een HR-thema toegankelijk voor alle werkgevers in de regio met sprekers als ING Global, TATA STEEL, CONO Kaasmakers, Sociaal Economische Raad, Robidus, voetbalclub AZ, PwC, Universiteit Maastricht, etc.

HUIS VAN HET WERK

MEET & MATCH

Partners van Huis van het Werk gaan bij elkaar op bezoek om kennis te delen en elkaar te leren kennen. Alleen toegankelijk voor leden.

HUIS VAN HET WERK

WORKSHOP

Aansluitend op een HR-thema praktische kennis opdoen voor HR-adviseurs.

HUIS VAN HET WERK

DIRECTIETAFELS

Bestuurders uit de regio ontmoeten elkaar (alleen op uitnodiging).

HUIS VAN HET WERK

HR-TOP

HR-managers uit de regio ontmoeten elkaar (alleen op uitnodiging).

HUIS VAN HET WERK

CAMPUS

Online platform voor partner HR-professionals voor nieuws, vraag/aanbod (vacatures), tools en een kennisbank.

HUIS VAN HET WERK

PROGRAMMA

Met bijvoorbeeld subsidie van het Europees Sociaal Fonds een ondersteuningsprogramma opstarten om als werkgever actief bezig te gaan met zaken als Intersectorale Mobiliteit, Duurzame Inzetbaarheid, etc.

REGIONALE

COMMUNICATIE

Om de HR-thema’s en de activiteiten van Huis van het Werk onder de aandacht te brengen van werkgevers in Noord-Holland Noord realiseren we de krant NHN WERKT! en andere online/offline communicatie.

In aanvulling op deze structurele activiteiten organiseert Huis van het Werk incidenteel events ter ondersteuning van de regionale HR-agenda. Programma’s Huis van het Werk speelt een centrale rol binnen langer lopende programma’s gericht op specifieke HR-uitdagingen binnen de regio. De afgelopen jaren lag de focus op het stimuleren van de doorstroming van personeel naar groeisectoren in NHN in het programma ‘Meer Kans op Werk’. Huis van het Werk organiseerde en faciliteerde dit traject, inclusief aanvraag en administratie van cofinanciering. De komende tijd staat duurzame inzetbaarheid centraal door het FIT-programma: langer, leuker en gezonder werken. Ook hierin heeft Huis van het Werk een spilfunctie ten aanzien van organisatie, activatie en aanvraag/administratie van cofinanciering speciaal voor werkgevers in Noord-Holland Noord. Lidmaatschap Alle bedrijven in NHN met tenminste 25 medewerkers in dienst kunnen lid worden van Huis van Werk. De jaarlijkse partner fee is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. «

Bouw mee aan Huis van het Werk Nieuwsgierig wat Huis van het Werk kan betekenen voor uw organisatie? Neem geheel vrijblijvend contact op met Renate Ooms, e-mail: info@huisvanhetwerk.nl of telefoon: 06 - 250 140 38. Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij een van onze bijeenkomsten. Kijk in onze agenda voor data en locaties. «

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image