huis van het werk

Samen werken aan duurzaam werkgeverschap

Een gezamenlijke aanpak van de werkgevers-uitdagingen binnen de regio is effectiever.

Huis van het Werk is de werkgevers-organisatie van en voor werkgevers in Noord-Holland Noord. De aangesloten 60 werkgevers hebben de focus op gezond rendement en gezonde werknemers en vinden elkaar bij de activiteiten van Huis van het Werk. Huis van het Werk is de vertegenwoordiger van werkgevers in regionaal overleg met overheid en onderwijs.

Huis van het Werk initieert regionale arbeidsmarkt-gerelateerde projecten, thematische en pragmatische bijeenkomsten en HR-programma’s omtrent Duurzame Inzetbaarheid (Huis van Werkvermogen: gezondheid, competenties, normen en waarden, werk, omgeving), Leven Lang Ontwikkelen, Skills en Talent (NHN-Match en NHN-Banenfestival). Alles om werkgevers munitie te geven voor de toekomst in verband met: - technologie: automatisering, robotisering, AI (artificial intelligence) en digitalisering - innovatie - demografie: vergrijzing, millennials, diversiteit en inclusiviteit - economische impact door de coronacrisis. Huis van het Werk werkt samen met regionale en landelijke organisaties en inspirerende personen zoals Koninklijke DSM, PostNL, Vodafoneziggo, Noordwest Ziekenhuisgroep, a.s.r. Vitality, Sociaal-Economische Raad (SER), Kennemer wonen, drs. Mariëtte Hamer, Colin van der Laan, Bakkerij van Vessem, ROC Horizon College, IKEA Group, Tata Group, PwC, ING, provincie Noord-Holland, prof. dr. Tinka van Vuuren, Randstad, Robidus, dr. Ruud Gerards, STAN partners, Koninklijke Marine, Hogeschool Inholland, AZ Alkmaar en vele anderen. Directies, HR-managers en -adviseurs ontmoeten elkaar bij Huis van het Werk om duurzaam werkgeverschap te activeren, te ondersteunen en samen op te trekken voor een gezonde regio. Organisatie Het bestuur van Huis van het Werk bestaat uit professionals die hun sporen hebben verdiend in de Noord-Hollandse praktijk. De dagelijkse uitvoering is in handen van Renate Ooms, Manager bij Huis van het Werk en Arienne van Stek, Office manager. Activiteiten Om ontmoeting, kennisuitwisseling en het delen van best practices binnen de regio te bevorderen, organiseert Huis van het Werk de volgende activiteiten:

Huis van het Werk Strategisch (online)

Bijeenkomsten, 3x per jaar, met een HR-thema toegankelijk voor alle werkgevers in de regio met sprekers als Koninklijke DSM, a.s.r. Vitality, Koninklijke Marine, Bakkerij van Vessem, ING Global, TATA STEEL, PWC, AZ voetbalclub, IKEA, Universiteit Maastricht, Van der Laan, Horizon College, Kennemer Wonen, Sociaal Economische raad (Mariëtte Hamer), POSTNL, ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Noordwest Ziekenhuisgroep, Randstad, VodafoneZiggo, etc.

Huis van het Werk Directietafel (live)

Directeuren ontmoeten elkaar, 8x per jaar, in de AZ-Bestuurskamer om kennis te delen en elkaar te leren kennen. Exclusief en alleen op uitnodiging, maar mocht u geïnterreseerd zijn, neem dan contact met ons op.

Huis van het Werk HR-TOP (live)

HR-managers uit de regio ontmoeten elkaar (alleen op uitnodiging).

Huis van het Werk Zoomsessie (online)

HR ontmoet elkaar, 10x per jaar, online om kennis te delen en elkaar te leren kennen. Exclusief voor leden Huis van het Werk, maar kom gerust een keer vrijblijvend kijken.

Huis van het Werk Workshop (online)

Aansluitend op een HR-thema praktische kennis opdoen voor HR-adviseurs. 10x per jaar. Exclusief voor leden van Huis van het Werk, maar kom gerust een keer vrijblijvend kijken.

Huis van het Werk Campus

Online 24/7 platform voor partners van Huis van het Werk met nieuws, vraag & aanbod en een kennisbank.

Huis van het Werk Programma

Soms is een HR-uitdaging te groot om alleen aan te pakken. Dan is het goed om de handen ineen te slaan en met het regionale HR-netwerk een oplossing te zoeken. Huis van een Werk speelt een belangrijke rol in langlopende programma’s gericht op specifieke HR-uitdagingen in de regio. Met bijvoorbeeld subsidie van het Europees Sociaal Fonds start Huis van het Werk een ondersteuningsprogramma op om zaken als Intersectorale Mobiliteit, Duurzame Inzetbaarheid, etc bij werkgevers te activeren.

Regionale communicatie

Om de HR-thema’s en de activiteiten van Huis van het Werk onder de aandacht te brengen van werkgevers in Noord-Holland Noord realiseren we het magazine NHN WERKT! en andere online/offline communicatie.

In aanvulling op deze structurele activiteiten organiseert Huis van het Werk incidenteel events ter ondersteuning van de regionale directie- en HR-agenda. Programma’s Huis van het Werk speelt een centrale rol binnen langer lopende programma’s gericht op specifieke HR-uitdagingen binnen de regio. De afgelopen jaren lag de focus op het stimuleren van de doorstroming van personeel naar groeisectoren in NHN in het programma ‘Meer Kans op Werk’. Huis van het Werk organiseerde en faciliteerde dit traject, inclusief aanvraag en administratie van cofinanciering. De komende tijd staat duurzame inzetbaarheid centraal door het FIT-programma: ‘Langer, leuker en gezonder werken’. Ook hierin heeft Huis van het Werk een spilfunctie ten aanzien van organisatie, activatie, aanvraag, administratie en cofinanciering speciaal voor werkgevers in Noord-Holland Noord. Maar ook zijn we mede initiatiefnemer en projectleider van NHN Match, Skills + leren - ander werk. Kijk op nhmatch.nl voor meer informatie. Lidmaatschap Alle bedrijven in NHN met tenminste 25 medewerkers in dienst kunnen lid worden van Huis van Werk. De jaarlijkse partner fee is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. «

Bouw mee aan Huis van het Werk Nieuwsgierig wat Huis van het Werk kan betekenen voor uw organisatie? Neem geheel vrijblijvend contact op met Renate Ooms, e-mail: info@huisvanhetwerk.nl of telefoon: 06 - 250 140 38. Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij een van onze bijeenkomsten. Kijk in onze agenda voor data en locaties. «

© 2021 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image