huis van het werk

Samen werken aan duurzaam werkgeverschap

Uitdagingen en oplossingen

Een gezamenlijke aanpak van de werkgevers-uitdagingen binnen de regio is effectiever.

Een gezonde omzet realiseren met gezonde werknemers in een continu veranderende wereld, dat is waar duurzaam werkgeverschap om draait. Verder denken directie, HR en medewerkers samen na over uitdagingen en oplossingen voor morgen.

Nieuwe verplichte ESG-rapportage Environmental, Social, Governance oftewel milieu, maatschappij en bestuur. Dat is de inhoud van dit nieuwe rapport, naast het financieel jaarverslag, die grote werkgevers (boven 250 medewerkers) helpt om de gezonde organisatie en gezonde werknemers in kaart te brengen. Werkgevers zijn dit verplicht vanaf 2023. Voordelen: kosten besparing, samen beter voorbereid op de toekomst, aantrekkelijker voor investeerders en een positief imago. Welke uitdagingen komt u als bedrijf in Noord-Holland Noord tegen? En welke (HR-)oplossingen kunnen we samen inzetten in deze veranderende economie? Aan vakkennis en innovatiekracht om de omzet gezond te houden ontbreekt het meestal niet. Zeker in de regio Noord-Holland Noord zitten bedrijven die met hun specialisme tot de wereldtop behoren. Tegelijk reiken de regionale wortels diep, niet in de laatste plaats op de arbeidsmarkt. Hoe vindt en bindt u talent aan uw bedrijf, hoe houdt u uw werknemers gezond aan het werk en hun kennis up-to-date? Allemaal vragen van bedrijven die duurzaam werkgeverschap hoog in het vaandel hebben staan, om de grote uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Uitdaging 1 Technologische veranderingen Technologische ontwikkelingen blijven elkaar in rap tempo opvolgen. Automatisering, robotisering, AI (artificial intelligence) en digitalisering zetten onverminderd door, binnen alle lagen van een bedrijf. Dat verandert wat we doen en hoe we het doen. In een productiebedrijf worden bijvoorbeeld zware of eentonige taken overgenomen door techniek. Werknemers krijgen nieuwe taken en functies. Maar wat zijn hun skills en talenten, waar gaan ze leren en hoe pakken werkgevers en werknemers dat op? Uitdaging 2 Innovaties Tegelijk met al die technologie komen innovaties van de grond die hele bedrijfstakken op de kop zetten. Denk aan Airbnb en het hotelwezen, of aan Uber en de taxibedrijven. Weet u als bedrijf welke innovaties er op uw terrein spelen en hoe u de concurrentie voor kunt zijn? Is het mogelijk dat uw product of dienst door een globale innovatie wordt geraakt? Lukt het u om data in te zetten als nieuwe ‘grondstof’? Kansen liggen er juist voor het midden- en kleinbedrijf als het lukt om (digitale) maatoplossingen te bieden. Heeft u daarvoor de juiste mensen en competenties aan boord en kloppen het werkproces, de doelgroep en het eindproduct? Uitdaging 3 Demografische en maatschappelijke veranderingen Vijftigplussers, millennials, diversiteit en inclusiviteit vragen de komende jaren de meeste aandacht. Zo zullen er steeds meer mensen van vijftig jaar of ouder aan het werk zijn. Millennials kunnen van grote waarde zijn voor een bedrijf qua technologie, maar helaas trekt deze jonge doelgroep vaak al snel richting Amsterdam en omgeving. Beide groepen zullen daarom hun kennis en ervaring moeten delen, en dat vraagt om een open houding. Een andere uitdaging is een werkomgeving te creëren waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen zich thuis voelt, gebaseerd op eerlijkheid, integriteit en respect. Welke werkgever en werknemer hebben een match als het gaat om Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid? En hoe zorgen wij als regio ervoor dat werknemers in de regio blijven of juist hiernaartoe komen? Uitdaging 4 Economische impact door de coronacrisis De coronacrisis heeft grote economische gevolgen. Het ene bedrijf voelde die gevolgen meteen al, voor het andere bedrijf moet de klap nog komen. Heeft u dat in kaart als bedrijf? Waar liggen de kansen en bedreigingen? En hoe organiseert u een gezonde bedrijfsstructuur? Door de coronacrisis versnellen een aantal processen die al gaande waren. Meer dan ooit is er behoefte aan lokale betrokkenheid en relevantie. Hoe blijft u als bedrijf een gezonde omzet realiseren en werken met gezonde werknemers? Werkt uw bedrijf vanuit een duidelijk doel en welke rol speelt de eigen regio daarin? «

Samen met Huis van het Werk Aan bedrijven de opdracht om aan de slag te gaan met deze uitdagingen. Dat is complex. Gelukkig hoeft u het niet alleen te doen. Gebruik de kennis, ervaring en denkkracht van andere ondernemers, die net als u geworteld zijn in de regio en voor dezelfde uitdagingen staan. Huis van het Werk faciliteert die samenwerking met strategische sessies, workshops, directietafels, zoomsessies en regionale arbeidsmarkt-gerelateerde projecten en HR-programma’s. Dat alles rond Duurzame Inzetbaarheid (gebaseerd op het Huis van Werkvermogen: gezondheid, competenties, normen en waarden, werk, omgeving), Leven Lang Ontwikkelen, Skills en Talent. Kijk op huisvanhetwerk.nl en ontdek wat u nu al kunt doen. «

Bouw mee aan Huis van het Werk Nieuwsgierig wat Huis van het Werk kan betekenen voor uw organisatie? Neem geheel vrijblijvend contact op met Renate Ooms, e-mail: info@huisvanhetwerk.nl of telefoon: 06 - 250 140 38. Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij een van onze bijeenkomsten. Kijk in onze agenda voor data en locaties. «

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image